Csillagszemű néptánc műhely – intenzív half term workshop

20 borosüveg piros masnival átkötve, táncos botok a fiúnak, pörgős szoknyák és csillogó hajpántok a lányoknak, hófehér koszorú a pünkösdi királylánykának, ajándék a pünkösdi királynak, színezők és játékok, kellékek a kézműveskedéshez, sütemények, szendvicsek, házi szörp és gyümölcs. No meg, sok-sok tervezés, gyakorlás, készülés nagy-nagy szeretettel, hogy kicsi és nagy egyaránt jól érezze magát, s csillogó szemekkel táncoljon velünk a Csillagszemű Anglia egész napos néptánc műhelyében.

Május 25-én első alkalommal szerveztük meg a Csillagszeműek Anglia intenzív half term workshop-ját Guildfordban. Az egész napos rendezvény célja az volt, hogy az iskolaszünetben egy összetett néptánc foglalkozást nyújtsunk azoknak a gyerekeknek, akik rendszeresen táncolnak, és szívesen töltenek velünk egy egész napot is, illetve akik az utazási távolság vagy egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni rendszeres foglalkozásainkon. A 25 gyermeket számláló workshop nagy sikert aratott, így hasonló egész napos programokat rendszeresen fogunk szervezni az iskolaszünetekben.

A résztvevő gyerekek közül a legidősebb 12 éves, a legkisebb 3 éves volt, de pár aprócska kistestvér is velünk töltötte a napot. A nagy korkülönbség nem jelentett hátrányt, hiszen a Timár módszer lényege, hogy a táncot úgy tanuljuk, mint az anyanyelvünket, vagyis a kisebbek a nagyobbakat és a felnőtteket utánozva lesik el a lépéseket. A változatos program biztosította, hogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a koruknak és képességüknek megfelelő elfoglaltságokat. Nagy örömünkre jöttek gyermekek minden magyar iskolából, ahol Csillagszemű néptánc oktatás van (Mosoly, Woking és Southampton). Ezen felül több olyan gyermek is csatlakozott, aki messzebbről utazott és most ismerkedett meg a néptánccal. A haladóbb gyermekek mintaként és bátorításként szolgáltak a kisebbeknek. A néptánc közösségépítő erejét magunk is megtapasztalhattuk: új barátságok szövődtek olyan gyermekek között is, akik eddig egyáltalán nem vagy nem rendszeresen találkoztak. Ezzel régi álmunk valósult meg: sikerült áthidalni a magyar közösségek, iskolák közti távolságot, s a táncon és hagyományaink ápolásán keresztül erősíteni összetartozásunkat. A szülők saját belátásuk szerint dönthették el, hogy maradnak-e a programon, bár sok bátorításra nem volt szükség, mert még a félénkebb gyerekek is hamar feloldódtak, megbarátkoztak a többiekkel és lelkesen merültek el a játékokban és a táncban.

A program három tájegységgel ismertette meg a gyerekeket. Délelőtt Sárközbe és Galgamentére kalandoztunk, míg délután a somogyi táncokkal ismerkedtünk meg. A játékok és táncok gyakorlása mellett a gyerekek tanultak e tájegységekre jellemző népdalokat gyönyörű citeraszó kíséretével. A táncos és énekes foglalkozásokat átszőtték a ritmikai, dinamikai gyakorlatok és a gyermekjátszókkal felfedeztük a tér használatának lehetőségeit. Természetesen figyelmet szenteltünk jeles néphagyományainknak is. Tanultunk Szent Orbán napjáról és pünkösdöltünk kis királynőinkkel. A fiúk játékos vetélkedőben mérték össze ügyességüket, hogy közülük kiválaszthassuk pünkösdi királyainkat.

A workshopnak a guildfordi próbatermünk, a Merrow Methodist Church adott helyszínt, ahol igényes, kényelmes és biztonságos körülmények között tudunk hasonló rendezvényeket lebonyolítani. Szent Orbán meghálálta ünneplését: nagyon szerencsések voltunk, szép napos időt hozott nekünk, így az ebédszünetet a kertben a füvön piknikezve tölthettük.

A workshop végén rövid bemutatóval örvendeztettük meg a büszke szülőket, s minden csemete kapott elismerő okleveleket annak bizonyságául, hogy megismerkedett a sárközi, galgamenti és somogyi táncokkal, gyerekjátszókkal, sok új ritmust, tánclépést és dalt megtanult, bátran részt vettek a pünkösdölő játékokban és ügyesen bemutatták néptáncos tudományukat a nap végén.

Köszönjük a szülőknek, akik segítettek a gyermekek étkeztetésében és felvigyázásában. Külön köszönet illeti tánctanár asszisztenseinket, Nagy Ildikót és Szép Anikót, akik a foglalkozások alatt velünk táncoltak, illetve Zempléni Marcsit, aki citera muzsikával tette varázslatossá az énektanulást.

Hálás szívvel fogadtuk a sok bátorító szót és kedves visszajelzést mind a gyermekektől, mind a szüleiktől. Ezen felbuzdulva tervezzük, hogy hasonló egynapos néptánc foglalkozásokat rendszeresen szervezünk majd az iskolaszünetekben. Reméljük, hogy aki most kimaradt, azt is körünkben látjuk következő alkalommal.